คำว่า ' ซองจดหมาย ' ในภาษาจีน คือ 信封 ( xìnfēng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 信封

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
荧光笔yíngguāng bǐ ปากกาเน้นข้อความ
液体胶yètǐ jiāo กาวน้ำ
固体胶gùtǐ jiāo กาวแท่ง
长尾夹chángwěi jiā คลิปหนีบกระดาษ
卷笔刀Juǎn bǐ dāo กบเหลาดินสอ

 

 

คำศัพท์น่ารู้