คำว่า ' กระเพาะอาหาร ' ในภาษาจีน คือ 胃 ( wèi )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 胃

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
กระดูก
骨骼gǔgé โครงกระดูก
nǎo สมอง
fèi ปอด
心脏xīnzàng หัวใจ

 

 

คำศัพท์น่ารู้