คำว่า ' แฟ้มห่วง ' ในภาษาจีน คือ 档案夹 ( dǎng'àn jiā )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 档案夹

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
美刀měi dāo มีดคัตเตอร์
回形针huíxíngzhēn ลวดเสียบกระดาษ
文件夹wénjiàn jiā แฟ้มเอกสาร
文件袋wénjiàn dài ซองใส่เอกสาร
日历rìlì ปฏิทิน

 

 

คำศัพท์น่ารู้