คำว่า ' ปฏิทิน ' ในภาษาจีน คือ 日历 ( rìlì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 日历

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
回形针huíxíngzhēn ลวดเสียบกระดาษ
文件夹wénjiàn jiā แฟ้มเอกสาร
文件袋wénjiàn dài ซองใส่เอกสาร
档案夹dǎng'àn jiā แฟ้มห่วง
涂改液túgǎi yè น้ำยาลบคำผิด

 

 

คำศัพท์น่ารู้