คำว่า ' เครื่องเข้าเล่มสันห่วง ' ในภาษาจีน คือ 装订机 ( zhuāngdìng jī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 装订机

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
文件夹wénjiàn jiā แฟ้มเอกสาร
文件袋wénjiàn dài ซองใส่เอกสาร
档案夹dǎng'àn jiā แฟ้มห่วง
日历rìlì ปฏิทิน
涂改液túgǎi yè น้ำยาลบคำผิด

 

 

คำศัพท์น่ารู้