คำว่า ' เครื่องเคลือบ ' ในภาษาจีน คือ 塑封机 ( sùfēng jī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 塑封机

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
文件袋wénjiàn dài ซองใส่เอกสาร
档案夹dǎng'àn jiā แฟ้มห่วง
日历rìlì ปฏิทิน
涂改液túgǎi yè น้ำยาลบคำผิด
装订机zhuāngdìng jī เครื่องเข้าเล่มสันห่วง

 

 

คำศัพท์น่ารู้