คำว่า ' แผ่นรองตัดกระดาษ ' ในภาษาจีน คือ 切割垫 ( qiēgē diàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 切割垫

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
日历rìlì ปฏิทิน
涂改液túgǎi yè น้ำยาลบคำผิด
装订机zhuāngdìng jī เครื่องเข้าเล่มสันห่วง
塑封机 sùfēng jī เครื่องเคลือบ
装订夹zhuāngdìng jiā ลิ้นแฟ้ม

 

 

คำศัพท์น่ารู้