คำว่า ' ตับ ' ในภาษาจีน คือ 肝脏 ( gānzàng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 肝脏

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
骨骼gǔgé โครงกระดูก
nǎo สมอง
fèi ปอด
心脏xīnzàng หัวใจ
wèi กระเพาะอาหาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้