คำว่า ' สำไส้เล็ก ' ในภาษาจีน คือ 小肠 ( xiǎocháng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 小肠

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
nǎo สมอง
fèi ปอด
心脏xīnzàng หัวใจ
wèi กระเพาะอาหาร
肝脏gānzàng ตับ

 

 

คำศัพท์น่ารู้