คำว่า ' สำไส้ใหญ่ ' ในภาษาจีน คือ 大肠 ( dàcháng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 大肠

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
fèi ปอด
心脏xīnzàng หัวใจ
wèi กระเพาะอาหาร
肝脏gānzàng ตับ
小肠xiǎocháng สำไส้เล็ก

 

 

คำศัพท์น่ารู้