คำว่า ' ล้างหน้า ' ในภาษาจีน คือ 洗脸 ( xǐliǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 洗脸

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ห้องน้ำ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
自来水zìlaíshuǐ น้ําประปา
刷牙shuāyá แปรงฟัน
牙刷yáshuā แปรงสีฟัน
牙膏yágāo ยาสีฟัน
卫生纸wèishēngzhǐ กระดาษชำระ

 

 

คำศัพท์น่ารู้