คำว่า ' พรรคฝ่ายค้าน ' ในภาษาจีน คือ 反对党 ( fǎn duì dǎng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 反对党

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
政治zhèng zhì การเมือง
政法zhèng fǎ รัฐบาล
政党zhèng dǎng พรรคการเมือง
总理zǒng lǐ นายกรัฐมนตรี
副总理fù zǒng lǐ รองนายกรัฐมนตรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้