คำว่า ' สภาผู้แทนราษฎร ' ในภาษาจีน คือ 议会 ( yì huì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 议会

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
总理zǒng lǐ นายกรัฐมนตรี
副总理fù zǒng lǐ รองนายกรัฐมนตรี
总统zǒng tǒng ประธานาธิบดี
部长bù zhǎng รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
副部长fù bù zhǎngyì huì รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

 

 

คำศัพท์น่ารู้