คำว่า ' หัวหน้าพรรค ' ในภาษาจีน คือ 党魁 ( dǎng kuí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 党魁

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
副部长fù bù zhǎngyì huì รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
议会yì huì สภาผู้แทนราษฎร
上议员 shàng yì yuán วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา
上议院shàng yì yuàn วุฒิสภา
解散国会Jiěsàn guóhuì ยุบสภา

 

 

คำศัพท์น่ารู้