คำว่า ' รัฐสภา ' ในภาษาจีน คือ 国会 ( guó huì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国会

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
上议员 shàng yì yuán วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา
上议院shàng yì yuàn วุฒิสภา
党魁dǎng kuí หัวหน้าพรรค
解散国会Jiěsàn guóhuì ยุบสภา
枢密院shū mì yuàn คณะองคมนตรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้