คำว่า ' คณะองคมนตรี ' ในภาษาจีน คือ 枢密院 ( shū mì yuàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 枢密院

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
上议院shàng yì yuàn วุฒิสภา
党魁dǎng kuí หัวหน้าพรรค
解散国会Jiěsàn guóhuì ยุบสภา
国会guó huì รัฐสภา
国务院guó wù yuàn คณะรัฐมนตรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้