คำว่า ' คณะรัฐมนตรี ' ในภาษาจีน คือ 国务院 ( guó wù yuàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 国务院

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
党魁dǎng kuí หัวหน้าพรรค
解散国会Jiěsàn guóhuì ยุบสภา
国会guó huì รัฐสภา
枢密院shū mì yuàn คณะองคมนตรี
党员dǎng yuán สมาชิกพรรค

 

 

คำศัพท์น่ารู้