คำศัพท์ภาษาจีน : หมวดธนาคาร ( 银行 )

กล่องค้นหา

กรุณาใส่คีย์เวิร์ดสั้นๆ ในการค้นหา เช่น แมว

 

 

ธนาคาร

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
贷款dàikuǎn กู้เงิน
定期存款dìngqīcúnkuǎn บัญชีเงินฝากประจำ
汇率huìlǜ อัตราแลกเปลี่ยน
活期huóqī กระแสรายวัน
银行手续费yínhángshǒuxùfèi ค่าธรรมเนียมธนาคาร
利息lìxī ดอกเบี้ย
取钱qǔqián ถอนเงิน
纸币zhǐ bì ธนบัตร
银行yínháng ธนาคาร
大城银行Dà chéng yín háng ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
盘古银行Pán gǔ yín háng ธนาคารกรุงเทพ
泰京银行Tài jīng yín háng ธนาคารกรุงไทย
中央银行Zhōngyāng yínháng ธนาคารกลาง
开泰银行Kāi tài yín háng ธนาคารกสิกรไทย
泰国军人银行Tài guó jūn rén yín háng ธนาคารทหารไทย
铁士古银行Tiě shì gǔ yín háng ธนาคารทิสโก้
泰纳昌银行Tài nà chāng yín háng ธนาคารธนชาต
大华银行Dà huá yín háng ธนาคารยูโอบี
渣打银行Zhā dǎ yín háng ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
政府储蓄银行Zhèng fǔ chú xù yín háng ธนาคารออมสิน
住宅银行Zhù zhái yín háng ธนาคารอาคารสงเคราะห์
甲那金银行Jiǎ nà jīn yín háng ธนาคารเกียรตินาคิน
农业合作银行Nóng yè hé zuò yín háng ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
中国银行Zhōng guó yín háng ธนาคารแห่งประเทศจีน
泰国中央银行Tàiguó zhōngyāng yínháng ธนาคารแห่งประเทศไทย
世界银行shìjièyínháng ธนาคารโลก
汇商银行Huì shāng yín háng ธนาคารไทยพาณิชย์
工商银行Gōng shāng yín hang ธนาคารไอซีบีซี
帐户zhànghù บัญชี
储蓄账户Chúxù zhànghù บัญชีออมทรัพย์
活期存款账户Huóqí cúnkuǎn zhànghù บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
万事达卡wànshìdákǎ บัตรมาสเตอร์
威士卡wēishìkǎ บัตรวีซ่า
信用卡xìnyòngkǎ บัตรเครดิต
借记卡jièjìkǎ บัตรเดบิต
自动提款卡zìdòngtíkuǎnkǎ บัตรเอทีเอ็ม
定期dìngqī ประจำ
收款人shōukuǎnrén ผู้รับเงิน
付款人fùkuǎnrén ผู้สั่งจ่าย
储蓄存款chúxù cúnkuǎn ฝากออมทรัพย์
取消qǔxiāo ยกเลิก
确定quèdìng ยืนยัน
信贷xìndài สินเชื่อ
储蓄chǔxù ออมทรัพย์
存钱cúnqián เก็บออมเงิน
自动取款机zìdòngqǔkuǎnjī เครื่องเอทีเอ็ม
存款cúnkuǎn เงินฝาก
零钱língqián เงินย่อย
现金xiànjīn เงินสด
硬币yìngbì เงินเหรียญ
银行职员yínhángzhíyuán เจ้าหน้าที่ธนาคาร
支票Zhīpiào. เช็คธนาคาร
现金支票xiànjīnzhīpiào เช็คเงินสด
旅行支票lǚxíngzhīpiào เช็คเดินทาง
开帐户kāizhànghù เปิดบัญชี
账号zhànghào เลขที่บัญชี
换钱huànqián แลกเปลี่ยนเงินตรา
转账支票zhuǎnzhàngzhīpiào โอนเช็ค
存款单cúnkuǎndān ใบนำฝาก

 

 

คำศัพท์น่ารู้