คำว่า ' รัฐบาลผสม ' ในภาษาจีน คือ 联合政府 ( lián hé zhèng fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 联合政府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
解散国会Jiěsàn guóhuì ยุบสภา
国会guó huì รัฐสภา
枢密院shū mì yuàn คณะองคมนตรี
国务院guó wù yuàn คณะรัฐมนตรี
党员dǎng yuán สมาชิกพรรค

 

 

คำศัพท์น่ารู้