คำว่า ' รัฐประหาร ' ในภาษาจีน คือ 政变 ( zhèng biàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 政变

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
联合政府lián hé zhèng fǔ รัฐบาลผสม
中央政府zhōng yāng zhèng fǔ รัฐบาลกลาง
政策zhèng cè นโยบาย
政体zhèng tǐ ระบอบการปกครอง
政令zhèng lìng พระราชกฤษฎีกา

 

 

คำศัพท์น่ารู้