คำว่า ' เลือกตั้ง ' ในภาษาจีน คือ 选举 ( xuǎn jǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 选举

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
中央政府zhōng yāng zhèng fǔ รัฐบาลกลาง
政策zhèng cè นโยบาย
政体zhèng tǐ ระบอบการปกครอง
政令zhèng lìng พระราชกฤษฎีกา
政变zhèng biàn รัฐประหาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้