คำว่า ' หาเสียง ' ในภาษาจีน คือ 拉票 ( lā piào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 拉票

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
政策zhèng cè นโยบาย
政体zhèng tǐ ระบอบการปกครอง
政令zhèng lìng พระราชกฤษฎีกา
政变zhèng biàn รัฐประหาร
选举xuǎn jǔ เลือกตั้ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้