คำว่า ' เผด็จการ ' ในภาษาจีน คือ 独裁 ( dú cái )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 独裁

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การเมือง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
选举xuǎn jǔ เลือกตั้ง
拉票lā piào หาเสียง
民主mín zhǔ ประชาธิปไตย
宪法xiàn fǎ รัฐธรรมนูญ
修宪xiūxiàn แก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

 

คำศัพท์น่ารู้