คำว่า ' ปวส. ' ในภาษาจีน คือ 大专 ( Dàzhuān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 大专

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
托儿园Tuō ér yuán เนอสเซอรี่
幼儿园yòu ér yuán อนุบาล
小学xiǎo xué ประถมศึกษา
初中chū zhōng มัธยมศึกษาตอนต้น
中专zhōng zhuān ปวช.

 

 

คำศัพท์น่ารู้