คำว่า ' ปริญญาตรี ' ในภาษาจีน คือ 本科 ( běn kē )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 本科

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
初中chū zhōng มัธยมศึกษาตอนต้น
中专zhōng zhuān ปวช.
大专Dàzhuān ปวส.
高中gāo zhōng มัธยมศึกษาตอนปลาย
大学dà xué มหาวิทยาลัย

 

 

คำศัพท์น่ารู้