คำว่า ' ที่ราบสูง ' ในภาษาจีน คือ 高原 ( gāoyuán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 高原

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ภูมิประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
山脉shānmài เทือกเขา
冰河bīnghé ธารน้ำแข็ง
半岛bàndǎo คาบสมุทร
海峡hǎixiá ช่องแคบ
边疆biānjiāng ชายแดน

 

 

คำศัพท์น่ารู้