คำว่า ' นิ้วก้อย ' ในภาษาจีน คือ 小指 ( xiáo zhǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 小指

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
手掌shǒuzhāng ฝ่ามือ
拇指mŭzhǐ นิ้วโป้ง
食指shízhǐ นิ้วชี้
中指zhōngzhǐ นิ้วกลาง
無名指Wúmíngzhǐ นิ้วนาง

 

 

คำศัพท์น่ารู้