คำว่า ' ผา ' ในภาษาจีน คือ 峡谷 ( xiágǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 峡谷

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ภูมิประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
海峡hǎixiá ช่องแคบ
边疆biānjiāng ชายแดน
瀑布pùbù น้ำตก
喷泉pēngquán น้ำพุ
丘陵qiūlíng เนินเขา

 

 

คำศัพท์น่ารู้