คำว่า ' แอ่งกระทะ ' ในภาษาจีน คือ 盆地 ( péndì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 盆地

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ภูมิประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
湖泊húpō ทะเลสาบ
平原píngyuán ที่ลาบลุ่ม
冰山bīngshān ภูเขาน้ำแข็ง
yáng มหาสมุทร
江河jiānghé แม่น้ำ

 

 

คำศัพท์น่ารู้