คำว่า ' นิ้วเท้า ' ในภาษาจีน คือ 脚趾 ( jiáo zhǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 脚趾

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
拇指mŭzhǐ นิ้วโป้ง
食指shízhǐ นิ้วชี้
中指zhōngzhǐ นิ้วกลาง
無名指Wúmíngzhǐ นิ้วนาง
小指xiáo zhǐ นิ้วก้อย

 

 

คำศัพท์น่ารู้