คำว่า ' แหลม ' ในภาษาจีน คือ 海角 ( hǎijiǎo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 海角

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ภูมิประเทศ)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
冰山bīngshān ภูเขาน้ำแข็ง
yáng มหาสมุทร
江河jiānghé แม่น้ำ
盆地péndì แอ่งกระทะ
wān อ่าว

 

 

คำศัพท์น่ารู้