คำว่า ' จังหวัดกาญจนบุรี ' ในภาษาจีน คือ 北碧府 ( Běi bì fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 北碧府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
曼谷màngǔ กรุงเทพมหานคร
大城府Dàchéngfǔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
紅統府Hóng tǒng fǔ จังหวัดอ่างทอง
猜納府Cāi nà fǔ จังหวัดชัยนาท
華富里府Huá fù li fǔ จังหวัดลพบุรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้