คำว่า ' จังหวัดลพบุรี ' ในภาษาจีน คือ 華富里府 ( Huá fù li fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 華富里府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
曼谷màngǔ กรุงเทพมหานคร
大城府Dàchéngfǔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
紅統府Hóng tǒng fǔ จังหวัดอ่างทอง
猜納府Cāi nà fǔ จังหวัดชัยนาท
北碧府Běi bì fǔ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้