คำว่า ' จังหวัดปทุมธานี ' ในภาษาจีน คือ 巴吞他尼府 ( Ba tūn tā ní fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 巴吞他尼府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
北碧府Běi bì fǔ จังหวัดกาญจนบุรี
華富里府Huá fù li fǔ จังหวัดลพบุรี
那空那育府Nà kōng nà yù fǔ จังหวัดนครนายก
佛統府Fó tǒng fǔ จังหวัดนครปฐม
暖武里府Nuǎn wǔ lǐ fǔ จังหวัดนนทบุรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้