คำว่า ' จังหวัดราชบุรี ' ในภาษาจีน คือ 叻丕府 ( Lè pī fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 叻丕府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
暖武里府Nuǎn wǔ lǐ fǔ จังหวัดนนทบุรี
巴吞他尼府Ba tūn tā ní fǔ จังหวัดปทุมธานี
佛丕府Fó pī fǔ จังหวัดเพชรบุรี
巴真府Ba zhēn fǔ จังหวัดปราจีนบุรี
巴蜀府Bashǔ fǔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

คำศัพท์น่ารู้