คำว่า ' จังหวัดสิงห์บุรี ' ในภาษาจีน คือ 信武里府 ( Xìnwǔlǐfǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 信武里府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
叻丕府 Lè pī fǔ จังหวัดราชบุรี
北攬府Běi lǎn fǔ จังหวัดสมุทรปราการ
龍仔厝府Lóng zǐ cuò fǔ จังหวัดสมุทรสาคร
夜功府Yè gōng fǔ จังหวัดสมุทรสงคราม
北標府Běibiāofǔ จังหวัดสระบุรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้