คำว่า ' จังหวัดฉะเชิงเทรา ' ในภาษาจีน คือ 北柳府 ( Běi liǔ fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 北柳府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
龍仔厝府Lóng zǐ cuò fǔ จังหวัดสมุทรสาคร
夜功府Yè gōng fǔ จังหวัดสมุทรสงคราม
北標府Běibiāofǔ จังหวัดสระบุรี
信武里府Xìnwǔlǐfǔ จังหวัดสิงห์บุรี
素攀武里府Sù pān wǔ lǐ fǔ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้