คำว่า ' จังหวัดชลบุรี ' ในภาษาจีน คือ 春武里府 ( Chūn wǔ lǐ fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 春武里府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
北標府Běibiāofǔ จังหวัดสระบุรี
信武里府Xìnwǔlǐfǔ จังหวัดสิงห์บุรี
素攀武里府Sù pān wǔ lǐ fǔ จังหวัดสุพรรณบุรี
北柳府Běi liǔ fǔ จังหวัดฉะเชิงเทรา
尖竹汶府Jiān zhú wèn fǔ จังหวัดจันทบุรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้