คำว่า ' จังหวัดตราด ' ในภาษาจีน คือ 噠叻府 ( Dā lè fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 噠叻府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
北柳府Běi liǔ fǔ จังหวัดฉะเชิงเทรา
尖竹汶府Jiān zhú wèn fǔ จังหวัดจันทบุรี
春武里府Chūn wǔ lǐ fǔ จังหวัดชลบุรี
羅勇府Luóyǒng fǔ จังหวัดระยอง
沙繳府Shā jiǎo fǔ จังหวัดสระเเก้ว

 

 

คำศัพท์น่ารู้