คำว่า ' จังหวัดลําปาง ' ในภาษาจีน คือ 南邦府 ( Nán bāng fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 南邦府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
沙繳府Shā jiǎo fǔ จังหวัดสระเเก้ว
噠叻府Dā lè fǔ จังหวัดตราด
清邁府Qīng mài fǔ จังหวัดเชียงใหม่
清萊府Qīng lái fǔ จังหวัดเชียงราย
甘烹碧府Gān pēng bì fǔ จังหวัดกําเเพงเพชร

 

 

คำศัพท์น่ารู้