คำว่า ' จังหวัดเเพร่ ' ในภาษาจีน คือ 帕府 ( Pà fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 帕府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
難府Nán fǔ จังหวัดน่าน
帕夭府Pà yāo fǔ จังหวัดพะเยา
碧差汶府Bì chà wèn fǔ จังหวัดเพชรบูรณ์
披集府Pī jí fǔ จังหวัดพิจิตร
彭世洛府Péngshìluò fǔ จังหวัดพิษณุโลก

 

 

คำศัพท์น่ารู้