คำว่า ' จังหวัดอุทัยธานี ' ในภาษาจีน คือ 烏泰他尼府 ( Wū tài tā ní fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 烏泰他尼府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
披集府Pī jí fǔ จังหวัดพิจิตร
彭世洛府Péngshìluò fǔ จังหวัดพิษณุโลก
帕府Pà fǔ จังหวัดเเพร่
素可泰府Sù kě tài fǔ จังหวัดสุโขทัย
噠府Dā fǔ จังหวัดตาก

 

 

คำศัพท์น่ารู้