คำว่า ' จังหวัดอุตรดิตถ์ ' ในภาษาจีน คือ 程逸府 ( Chéngyìfǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 程逸府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
彭世洛府Péngshìluò fǔ จังหวัดพิษณุโลก
帕府Pà fǔ จังหวัดเเพร่
素可泰府Sù kě tài fǔ จังหวัดสุโขทัย
噠府Dā fǔ จังหวัดตาก
烏泰他尼府Wū tài tā ní fǔ จังหวัดอุทัยธานี

 

 

คำศัพท์น่ารู้