คำว่า ' จังหวัดนครศรึธรรมราช ' ในภาษาจีน คือ 洛坤府 ( Luò kūn fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 洛坤府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
噠府Dā fǔ จังหวัดตาก
烏泰他尼府Wū tài tā ní fǔ จังหวัดอุทัยธานี
程逸府 Chéngyìfǔ จังหวัดอุตรดิตถ์
春蓬府Chūn péng fǔ จังหวัดขุมพร
甲米府Jiǎ mǐ fǔ จังหวัดกระบี่

 

 

คำศัพท์น่ารู้