คำว่า ' จังหวัดนราธิวาส ' ในภาษาจีน คือ 陶公府 ( Táo gōng fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 陶公府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
烏泰他尼府Wū tài tā ní fǔ จังหวัดอุทัยธานี
程逸府 Chéngyìfǔ จังหวัดอุตรดิตถ์
春蓬府Chūn péng fǔ จังหวัดขุมพร
甲米府Jiǎ mǐ fǔ จังหวัดกระบี่
洛坤府Luò kūn fǔ จังหวัดนครศรึธรรมราช

 

 

คำศัพท์น่ารู้