คำว่า ' ปู่ ' ในภาษาจีน คือ 爷爷 ( yěyě )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 爷爷

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ครอบครัว)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
祖父zǔfù ปู่
祖母zǔmǔ ย่า
外祖父wàizǔfù ตา
外祖母wàizǔmǔ ยาย
奶奶nǎināi ย่า

 

 

คำศัพท์น่ารู้