คำว่า ' จังหวัดปัตตานี ' ในภาษาจีน คือ 北大年府 ( Běidà nián fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 北大年府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
程逸府 Chéngyìfǔ จังหวัดอุตรดิตถ์
春蓬府Chūn péng fǔ จังหวัดขุมพร
甲米府Jiǎ mǐ fǔ จังหวัดกระบี่
洛坤府Luò kūn fǔ จังหวัดนครศรึธรรมราช
陶公府Táo gōng fǔ จังหวัดนราธิวาส

 

 

คำศัพท์น่ารู้