คำว่า ' จังหวัดพัทลุง ' ในภาษาจีน คือ 高頭崙府 ( Gāo tóu lún fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 高頭崙府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
甲米府Jiǎ mǐ fǔ จังหวัดกระบี่
洛坤府Luò kūn fǔ จังหวัดนครศรึธรรมราช
陶公府Táo gōng fǔ จังหวัดนราธิวาส
北大年府Běidà nián fǔ จังหวัดปัตตานี
攀牙府Pān yá fǔ จังหวัดพังงา

 

 

คำศัพท์น่ารู้