คำว่า ' จังหวัดภูเก็ต ' ในภาษาจีน คือ 普吉府 ( Pǔ jí fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 普吉府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
洛坤府Luò kūn fǔ จังหวัดนครศรึธรรมราช
陶公府Táo gōng fǔ จังหวัดนราธิวาส
北大年府Běidà nián fǔ จังหวัดปัตตานี
攀牙府Pān yá fǔ จังหวัดพังงา
高頭崙府Gāo tóu lún fǔ จังหวัดพัทลุง

 

 

คำศัพท์น่ารู้