คำว่า ' จังหวัดระนอง ' ในภาษาจีน คือ 拉廊府 ( Lā láng fǔ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 拉廊府

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (จังหวัดต่างๆ ของไทย)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
陶公府Táo gōng fǔ จังหวัดนราธิวาส
北大年府Běidà nián fǔ จังหวัดปัตตานี
攀牙府Pān yá fǔ จังหวัดพังงา
高頭崙府Gāo tóu lún fǔ จังหวัดพัทลุง
普吉府Pǔ jí fǔ จังหวัดภูเก็ต

 

 

คำศัพท์น่ารู้